Sürdürülebilirlik

1944’ten beri yaptığımız her işte mutlu etmeyi, mutlu olmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı önemsedik. “Bu Dünya Bizim” konsepti çerçevesinde belirlenen sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerini alışagelmişin dışına çıkararak sadece çevre ile sınırlı tutmadık. Çevrenin yanı sıra; değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik olmak üzere altı başlık altında topladık.

“Sıfır karbon salımı ile büyüme” ana hedefiyle çıktığımız bu yolda 2024 yılına kadar su kullanımından ambalaj malzemesi azaltımına, çalışan memnuniyet oranından araç doluluk oranlarının artırılmasına kadar önemli alt hedeflerimiz bulunuyor.

Daha fazla bilgi için: surdurulebilirlik.ulker.com.tr

Animasyon Filmi

İnfografik kitapçık