SÜRDÜRÜLEBİLİR FINDIK TARIMI PROJESİ

/documents/findik_2(1).png

Ham maddesini topraktan alan lider bir gıda şirketi olarak tarımın, kurumsal faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahip olduğunun farkındayız. Tarımsal ürün çeşitliliği konusunda dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemizde, sürdürülebilir tarımı destekleyerek biyoçeşitliliğin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, sunduğumuz lezzetlerimizde de bolca kullandığımız fındığı ve fındık tarımıyla birlikte ülkemizdeki biyoçeşitliliği destekleme çalışmalarımız kapsamında 2015 yılında WWF-Türkiye’yle "Sürdürülebilir Fındık Tarımı" projesini yürüttük.

Dünyanın yüzde 73’le en büyük fındık üreticisi olan ülkemizde fındık tarımının sürdürülebilir şekilde yapılması için, Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesi kapsamında başta Giresun olmak üzere doğal bitki örtüsü içerisinde fındık barındıran ve fındık üretimi yapılan bölgelerde fındık biyoçeşitliliğinin korunması için kapasite geliştirme ve pilot bahçe çalışmaları yapıldı. Fındık üreticisi çiftçilerimizi sürdürülebilir tarım teknikleri hakkında bilgilendirdik. Böylelikle çiftçilerin güçlenmesine ve yerel sosyoekonomik kalkınmaya destek olduk.

Hazırlanan raporla Giresun’da fındık tarımına yönelik mevcut durum tespiti yapıldı; tarım envanter ve yayılım alanı belirlendi.  Sonrasında, fındık üretiminin doğayla uyumlu şekilde yapılması için gerekli çözüm önerilerini geliştirdik. Giresun’da seçilen pilot alanda iyi uygulamalar ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLAR

İş Birlikleri

Topluma karşı duyduğumuz sorumluluktan hareketle “yarınların mutluluğu” için iş birlikleri ve projeler geliştiriyoruz.