ÇEVRE

ÇEVRE

Değişime öncülük eder, yeni ve farklı fikirleri kucaklarız. Çevresel sürdürülebilirlik anlamında gerekli adımları atar, sıfır atık hedefleyerek karbon-nötr uygulamalarımız, sürdürülebilir su yönetimi ve ham madde tedariki anlayışımızla operasyonlarımızda verimliliği ve mükemmelliği sonuna kadar özümseriz.

Çevreyle olan ilişkimizi “daha mutlu yaşanabilen bir dünyaya katkı” misyonumuz belirliyor. Şirketlerimizde çevresel sürdürülebilirlik için enerji ve su verimliliğini artırmayı, salım artışı ve atık oluşumunu azaltmayı önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Antlaşması’na uyumlu olarak geliştirdiğimiz iklim değişikliği stratejimiz kapsamında büyümeye devam ederken karbon salımlarımızı 2014 yılıyla aynı seviyede tutmayı hedefliyoruz. Doğal kaynak yönetimi çerçevesinde hem tedarikçi ve çiftçilerle değer zincirimizde çalışmalar yapıyor hem de operasyonlarımızı daha verimli hale getirerek ham madde firelerini ve su tüketimini azaltıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı çevre yönetim sistemi, iklim değişikliği ve enerji, doğal kaynak yönetimi, ambalaj ve atık yönetimi ve biyo-çeşitlilik konularında yürütüyoruz.

 • 1
  Karbon salım artışı olmadan büyümek

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 2
  Uzun vadeli enerji verimliliği stratejisi geliştirmek

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 3
  Birim üretim başına karbon salımını %40 azaltmak

  HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR

 • 4
  Birim üretim başına su kullanımını %30 azaltmak

  HEDEFE ULAŞILDI

 • 5
  %100 geri dönüşüm ile düzenli depolama sahalarına sıfır atık göndermek

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 6
  İade ambalaj oranını %50 azaltmak

  HEDEFE ULAŞILDI

 • 7
  Gebze Fabrikamıza BREEAM Yeşil Bina Sertifikası almak

  HEDEFE ULAŞILDI

Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve İlkeler

Kurulduğumuz günden bu yana mutlu et, mutlu ol anlayışıyla sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm değer zincirimizde paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, Inovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık altında topluyoruz.

Bu yolculukta 2024 yılı için belirlediğimiz hedefler ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi, küresel trendleri yakından izliyor, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz.

 • HEDEF AŞILDI
 • HEDEFE ULAŞILDI
 • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
 • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR