İNOVASYON

İNOVASYON

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda birinciliği hedefleriz. Çok çalışarak, kendini aşarak en iyiyi, en önce sunma motivasyonuyla çalışırız. Şirketimizin değerleriyle uyumlu, saygılı rekabet anlayışını benimseyerek tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için değer üretmeye çalışırız.

İnovasyonu sürdürülebilirliğin önemli araçlarından biri olarak değerlendiriyoruz. İnovasyonla tüketicimizi anlamayı, istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kaliteden ödün vermeden yeni ürün geliştiriyor ve mevcut ürünlerde iyileştirme projeleri yapıyoruz. İnovasyonu sadece tüketici memnuniyeti için değil aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek için de işimizin odağında tutuyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak üzere şirket içi inovasyon kültürünü artıracak çalışmalar yapıyoruz. Deneyimli Ar-Ge kadromuzun öncülüğünde inovatif yaklaşımla pazarlamadan üretime, tedarik zincirinden satışa kadar tüm birimlerimizin katkısıyla yeni ürünler geliştiriyoruz.

 • 1
  Sürdürülebilir ambalaj stratejisi ve politikası oluşturmak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 2
  Ambalaj azaltım çalışmalarının yapılması

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve İlkeler

Kurulduğumuz günden bu yana mutlu et, mutlu ol anlayışıyla sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm değer zincirimizde paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, Inovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık altında topluyoruz.

Bu yolculukta 2024 yılı için belirlediğimiz hedefler ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi, küresel trendleri yakından izliyor, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz.

 • HEDEF AŞILDI
 • HEDEFE ULAŞILDI
 • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
 • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR