LİDERLİK

LİDERLİK

Küresel gelişmeleri takip edip, yenilikçi ve özgün bir biçimde sürdürülebilirlik alanında dönüşümcü liderliği hedefliyoruz.

Sektördeki liderliğimizi sürdürülebilirlik alanına da taşımayı önemsiyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç olan sürdürülebilirlik yolunda gerekli ve cesur adımları atmamızı sağlayacak liderlik refleksini göstermeye hazırız. Yaşadığımız dünya ve toplum için fayda sağlamak bu alandaki liderliğimizi pekiştirecek en güçlü motivasyonumuz.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ‘liderlik’ anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. 2007 yılından bu yana gıda güvenliği ve çevrenin korunması konusunda çalışan Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü’nün (ILSI Avrupa) üyesiyiz. 2015 yılından itibaren tüketicinin beslenme ve besin güvenilirliği bilincinin artmasına, dengeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı seçmesine yardımcı olan Avrupa Gıda Bilgi Konseyi’nin (EUFIC) üyesiyiz.

Liderliği günlük iş pratiklerimize olduğu kadar, değer zincirine de yansıtıyoruz. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte, yüksek verimli, Aliağa adını verdiğimiz bisküvilik buğday çeşidi geliştirdik. Bu çalışma ile Türkiye’nin ihtiyacı olan bisküvilik buğday ekim alanlarının artırılmasına, ülke tarımına ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ‘Kahraman’ isimli yulaf çeşidini geliştirme sürecine de destek olduk. Yulaf ihtiyacımızın tamamını çiftçilerle gerçekleştirdiğimiz sözleşmeli ekimle karşılıyoruz.

Dünya Kakao Vakfı’na üye olan ilk Türk şirketi olarak, bu vakıf çatısı altında yapılan çalışmalarla kakao üretiminin sürdürülebilir olmasına ve kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz.

2020 yılında yeni iş birliklerimiz oldu. Dünya genelinde gıda kaybının ve israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla başlatılan, Dünya Kaynak Enstitüsü (World Resources Initiative-WRI) tarafından yönetilen “10x20x30” girişimine destek veriyoruz.  Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” platformunun destekçileri arasında yer alıyoruz.

Paydaşlarımızın desteği ve iş birliğiyle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde çabalarımız endeksler ve ödül platformları tarafından da takdir görüyor. 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz. 2016 yılında ilk defa FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne girdik.

  • 1
    Alanında lider kurumlarla toplum sağlığı ve geleceğe yönelik proje ve iş birliklerine devam etmek

    HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve İlkeler

Kurulduğumuz günden bu yana mutlu et, mutlu ol anlayışıyla sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm değer zincirimizde paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, Inovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık altında topluyoruz.

Bu yolculukta 2024 yılı için belirlediğimiz hedefler ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi, küresel trendleri yakından izliyor, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz.

  • HEDEF AŞILDI
  • HEDEFE ULAŞILDI
  • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
  • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR