HABERLER

Ülker, üç köyün kalkınmasına 500 bin YTL ile “El Koydu”

TEMA’nın kırsal kalkınma projelerinin ilk destekleyicisi olan Ülker Şirketler Topluluğu, üç köyün dönüşümüne 500 bin YTL’yi aşkın destek sağladı. 2001 yılında Edirne’nin Havsa ilçesi Azatlı Köyü’nün kırsal kalkınma projesine 170 bin dolar ayıran Ülker Şirketler Topluluğu, projenin 2005 yılında tamamlanmasının ardından aynı bölgede iki köye daha kaynak sağlıyor. Kırklareli Babaeski Kuzuçardağı ve Karacaoğlan Köyleri’ne 300 bin YTL ayıran Ülker’in bu desteği ile köylerde hayvancılık faaliyetleri geliştirilerek AB standartlarında süt üretimi sağlanacak.

TEMA’nın kırsal kalkınma projelerinin ilk destekleyicisi olan Ülker Şirketler Topluluğu, üç köyün dönüşümüne 500 bin YTL’yi aşkın destek sağladı. 2001 yılında Edirne’nin Havsa ilçesi Azatlı Köyü’nün kırsal kalkınma projesine 170 bin dolar ayıran Ülker Şirketler Topluluğu, projenin 2005 yılında tamamlanmasının ardından aynı bölgede iki köye daha kaynak sağlıyor. Kırklareli Babaeski Kuzuçardağı ve Karacaoğlan Köyleri’ne 300 bin YTL ayıran Ülker’in bu desteği ile köylerde hayvancılık faaliyetleri geliştirilerek AB standartlarında süt üretimi sağlanacak.

Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Yale Üniversitesi’nden 20 öğrenci köylerde yapılan çalışmaları yerinde görmek için Türkiye’yi ziyaret etti.

Ülker İstişare Konseyi Üyesi ve Grup Sözcüsü Metin Yurdagül, “Ülkemizin topyekün gelişmesi gerektiğine inanan Ülker Şirketler Topluluğu, bir yandan 42 üretim tesisinde 23.500 çalışanıyla Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunurken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, gelişmişliği tabana yaymak için çalışıyor” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerini bu anlayış çerçevesinde belirleyen Ülker’in, eğitim ve sağlık altyapısını güçlendirmenin yanı sıra TEMA gibi kendini toplumsal kalkınmaya adamış sivil toplum kuruluşlarına destek verdiğine işaret eden Yurdagül, şunları söyledi:

“Türkiye’deki tarım alanlarının, bilinçsizce yok edilmesinin ardından başlatılan TEMA hareketi de, Ülker Grubu’nun en başından beri desteklediği projeler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Ülker, Onursal Başkanı Sabri Ülker’in de kurucuları arasında yer aldığı TEMA’nın¬, köylerinin kalkınmasına yönelik projelerini ilk destekleyen kurum olma özelliğini de taşıyor. 2001 yılında Edirne İli Havsa İlçesi Azatlı Köyü kırsal kalkınma projesini üstlenen Ülker Şirketler Topluluğu, 2005 yılında bu projenin tamamlanmasının ardından, geçen yıl Kırklareli Babaeski’ye bağlı Kuzuçardağı ve Karacaoğlan Köyleri’nin dönüşüm projelerine destek vermeye başladı.”
    
TAMAMLANMIŞ PROJELER

AZATLI KÖYÜ / EDİRNE – HAVSA


Proje öncesi köyün durumu:
Buğday, arpa, kabak, mısır, bağ, kavun, karpuz ve ayçiçeği yetiştirilen köyde meralar karaçalı bitkisi tarafından istila edilmiş, yanlış tarımsal teknikler nedeniyle tarım alanlarında erozyon şiddetlenmiş, bağcılık kültürü yok olma noktasına gelmiş ve hayvancılık ekonomik olmaktan çıkmıştı.

Projenin Amacı: Yanlış tarımsal uygulamaları ortadan kaldırmak, tarım ve hayvancılığın gelişimini teşvik ederek köylülerin sosyoekonomik yapısını iyileştirmek, erozyonu önlemek.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hayvancılık ve mera ıslahı

Proje başladığında toplam 3.560 dekar olan Azatlı Köyü merasının yüzde 70’i karaçalı denen dikenli bodur bir bitki tarafından kaplanmış ve kullanılamaz durumdaydı.
Mera alanından en yüksek faydayı sağlamak ve otu artırmak amacıyla merada öncelikle karaçalı temizliği ve gübreleme yapıldı. Mera etrafında ve içinde rüzgar perdeleme ve gölgelik için 6 bine yakın ağaç dikildi.

Ayrıca köyde hayvancılığın daha ekonomik yapılabilmesi için köylülere, daha önce yörede yetişmeyen verimi yüksek 5.5 ton yem bitkisi (Macar fiği, tritikale, silajlık mısır) tohumu dağıtıldı. Proje başlangıcında yüzde 70 dışarıdan yem miktarı yüzde 30 düşürülerek, hayvanların beslenmesi için ödenen bedeller köylünün cebinde kaldı. Tarlalara dönüşümlü olarak yem bitkisi ekildiği için buğday ve ayçiçeği verimi de arttı.

Meranın ıslahı ve yem bitkisi üretiminin artışına paralel olarak süt üretiminde de yüzde 70’e yakın artış kaydedildi. Projenin başında 990 adet olan küçükbaş hayvan sayısı proje sonunda 640’a, 1.000 civarındaki büyükbaş hayvan sayısı da 1.620’ye yükseldi. 2002 yılında köyde elde edilen toplam süt miktarı 1.952 ton iken 2005 sonunda bu rakam 2.757 tona ulaştı. Elde edilen sütün yüzde 80’i dışarıya satılarak üreticilerin yıllık gelirlerinde 300 bin YTL’ye yakın artış sağlandı.


Arıcılık
Geçimlerinin büyük bir bölümünü ayçiçeği üretiminden elde eden üreticilerin hem ayçiçeği polinizasyonunu artırmak hem de alternatif zirai faaliyetlerde bulunarak gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla; 11 arıcı ailesine eğitim ve girdi tedariki sağlanarak arıcılığın yaygınlaştırılması desteklenmiştir. Bu amaçla; 110 adet boş kovan, 130 adet Kafkas Edirne Melezi Ana Arı, 275 kilo petek ve ana arı üretimi eğitimi verildi.
Projenin başlangıcında köyde 997 olan arı kolonisi sayısı 2005 yılı sonunda 1.439’a yükseldi. Koloni başına bal verimi iki kat artarak 4.27 kilodan 7.95 kiloya ulaşırken, yıllık verim 4.260 kilodan 11.445 kiloya çıktı. Böylece Azatlı Köyü arıcıları gerçek anlamda alternatif bir geçim kaynağına kavuşmuş oldu.

Meyvecilik
Köyde meyvecilik kültürünü yerleştirmek ve köylüye yeni bir gelir kapısı yaratmak amacıyla 262 dekar alana toplam 4.875 adet aşılı ve sertifikalı ceviz, kiraz, vişne, elma, kayısı ve şeftali ağacı dikimi yapıldı. Meyvecilik faaliyetleri için henüz bir başlangıç olan bu faaliyetle köylüler fidanların ilk yıldan ceviz vermeye başlamaları nedeniyle, büyük heyecanla ceviz fidanı taleplerini artırdıkları belirlendi. Meyvecilik faaliyetlerinin gelişmesiyle köyün gelirinde yıllık 200 bin YTL’ye yakın artış olması planlanıyor.

Bağcılık
Yörede eskiden var olan köklü bağcılık kültürünü canlandırmak amacıyla, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün etüdü doğrultusunda, 20 dekarlık bir alanda 4.400 adet Amerikan aşılı asma fidanı dikildi. 

İlk yıl dekar başına 400 kilo üzüm hasat edilerek, yine dönüm başına  500 YTL gelir elde edildi. Eski sistemle bu alanlara hububat ekimi yapılmış olsaydı dekar başına en fazla 300 kilo verim alınabilecek ve karşılığında 105 YTL kazanç elde edilecekti.

Bağlar büyüyerek, verim seviyesi normale ulaştığında, dekar başına 1.000 – 1.500 kilo verim ve 1.500 – 2.000 YTL’ye kadar da gelir elde edilebilecek.

Projeden elde edilen kazanımlar

Büyükbaş hayvan sayısı
    Proje öncesi        : 1.000 adet
    Proje sonrası        : 1.620 adet
Küçükbaş hayvan sayısı
    Proje öncesi        : 990 adet
    Proje sonrası        : 640 adet
Islah edilen mera        : 3.560 dekar
Ağaçlandırma        : 6.000 adet
Yol                : 14 km
Arıcılık    :110 adet kovan, 130 adet saf Kafkas arısı, 275 kilo petek dağıtıldı
    Proje öncesi        : 997 arı kolonisi / yıllık 4.260 kilo bal verimi
    Proje sonrası        : 1.436 arı kolonisi / yıllık 11.445 kilo bal verimi

Yem bitkisi desteği        : 5.5 ton
Meyve fidanı desteği    : 13 bin adet
(ceviz-kiraz-vişne-kayısı-şeftali)   
Sağlanan ek gelir        : 500 bin YTL / Yıl


YENİ BAŞLAYAN PROJELER

Kuzuçardağı – Karacaoğlan / Kırklareli – Babaeski

Proje Adı            : Kırklareli ili Babaeski İlçesi Kuzuçardağı ve
Karacaoğlan Köyleri Erozyon Önleme Amaçlı
Kırsal Kalkınma Projesi
Yerleşim Yeri Sayısı     : 2 köy
Proje Süresi             : 3 yıl
Başlangıç Tarihi         : 2006
Bitiş Tarihi             : 2008
Destekleyen            : Ülker
Projenin bütçesi        : 300 bin YTL

Projenin amacı: Modern hijyenik süt üretiminin sağlanması, hayvancılıkta bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi, et ve süt kalitesinin yükseltilmesi… Özellikle AB’ye başvuru sürecinde AB gıda kodeksine uygun süt üretiminin sağlanması…Doğal kaynak olan meraların sürdürülebilir kullanımının sağlanması.

Proje sahasındaki sorunlar
Karacaoğlan ve Kuzuçardağı köylerinde temel olarak üç sorun dikkati çekiyor.
1.    Süt sağlığının standart hijyenik koşullarının artırılması
2.    Süt üretimi için gerekli tarımsal üretim işletmelerinin küçük ve parçalanmış olmasından dolayı üretim maliyetlerinin yüksekliği
3.    Mera alanlarının ot veriminin düşük olması

YAPILACAK CALIŞMALAR

Mera Islahı
Mülkiyet sorunları mera tespit ve tahdit komisyonu eşgüdümünde çözülerek, mera sınırları tespit edilecek. Mera sınırlarına arıcılık açısından değerli dikenli çalı ve gölgelik akasya dikimi yapılacak. Mera alanında altyapı hizmetleri, gübreleme ve bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Mera alanının daha etkin kullanımı için kontrollu otlatma planı oluşturulacak.

Yem bitkileri üretimi
Mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılamak, yem bitkisi üretim alışkanlığını köylülere kazandırabilmek amacıyla, 2.390 dekar alanda korunga, yonca, Macar fiği, silajlık mısır gibi yem bitkilerinin ekimi yapılacak.

Hayvancılık
Hayvanların hijyenik ortam, örnek barınma yerlerinin teşkil edilmesi için iki ayrı köyde örnek ahırlar tesis edilecek. Tüm hayvanların sağlık taramasından geçirilmesi sağlanacak. Köylülere, modern hayvancılık teknikleri ve hayvansal ürünlerde üretim hijyeni eğitimi verilecek.

Halk sağlığı ve çevre bilinci
Proje kapsamındaki her iki köyde kadın ve çocuklar sağlık taramasından geçirilecek. Kadın sağlığı ve hijyeni, anne-çocuk sağlığı, dengeli beslenme ile çevre ve doğa konularında eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Köy kütüphanesi ve çocuk parkı kurularak mevcut futbol sahasının düzenlenecek.

Projeden elde edilecek kazanımlar: 
o    Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması
o    Meralarda dekar başına otun 180 kilodan 300 kiloya çıkarılması
o    Mera alanlarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması
o    Bitkisel ve hayvansal üretim koşullarının iyileştirilmesi...
o    Köylerde yılda 13.400 kilo kesif yem üretiminin sağlanması
o    Köylerdeki yıllık et ve süt üretim miktarının yüzde 20 artırılması
o    Salgın hastalık miktarının yüzde 30 oranında azaltılması
  • Ülker, ‘memleketini kalbinde taşıyanları’ Euro 2024 coşkusunda buluşturuyor

   Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası’na geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın resmi sponsoru Ülker, duygu dolu bir reklam filmine imza attı. Reklam filminde “Memleketin yeri, kalbimizin içi" sloganı ile Ülker, Türkiye aşkını her nerede olursa olsun kalbinde taşıyanlara sesleniyor. ...

   DEVAMINI OKU
  • bizz@kampüs’te 1002 takım Ülker Çizi için yarıştı

   Ülker Çizi için pazarlama odaklı yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs’te Red Idear takımı birinciliği kazandı. 97 üniversiteden 1002 takım ve 2500’ten fazla öğrencinin başvurduğu yarışmada ilk 3’e giren takımlar toplam 165 bin TL ödül ve uzun süreli staj hakkı kazandı. ...

   DEVAMINI OKU
  • Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı

   Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2023 yılını 56 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket 2024 yılında da faaliyet gösterdiği pazarlardaki liderliğini ve güçlü büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor....

   DEVAMINI OKU
  • “Ülker Apartmanı” sakinleri tüm Türkiye’ye kapılarını açıyor

   “Ülker Apartmanı” sakinlerinin birbirinden keyifli anlarının ekrana yansıyacağı yeni reklam filmi serisinin tanıtım filmi izleyicilerle buluştu. ...

   DEVAMINI OKU