SKD TÜRKİYE SU RİSKLERİ PROJESİ

/documents/daire_png.png

Ülker Bisküvi, Türkiye’nin iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini analiz etmeyi ve tarımda verimli sulama stratejileri geliştirmeyi amaçlayan ‘’Su Riskleri Projesi’’nin ana sponsoru oldu. Proje ile, İç Anadolu Bölgesinin hâkim bitkilerinden buğday ve mısır tarımında basınçlı sulama yöntemlerinden damla sulama sistemlerinin kullanılması, su ve enerji verimliliğinin artırılması, su-üretim fonksiyonlarının belirlenmesi, su verimliliğinin fiziksel ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, su risklerinin belirlenmesi ve bölge çiftçisine doğru uygulamaların çeşitli etkinlikler ile aktarılması hedeflendi. 

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü’nün de yer aldığı proje kapsamında; Kırıkkale’de 40 dekar alanda buğday, 33 dekar alanda silajlık mısır, 18 dekar alanda tane mısır üretimi için damla sulama sistemi kuruldu. Aynı büyüklükteki alanlarda geleneksel sulamayla gerçekleştirilecek üretimle karşılaştırma yapılarak, buğday ve mısırda ürün verimliliği, su ayak izi analizleri hazırlandı. SKD Türkiye Su Riskleri Projesi’nde İç Anadolu Bölgesinde yürütülen birinci faz çalışmalarıyla, buğday üretiminde damla sulama yöntemi kullanılarak minimum %30 su tasarrufu, aynı zamanda minimum %20 ürün verim artışı sağlanabileceği görüldü. Projenin ikinci faz çalışmaları başladı.

FOTOĞRAFLAR

İş Birlikleri