ÇALIŞANLAR

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarımız, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin en önemli halkasını oluşturur. İşimizin farklı alanlarında olduğu gibi çalışanlarımız için de sürdürülebilir yaklaşımlar geliştiririz. Biliyoruz ki, her bir çalışanımızın ortak çabasıyla başarıya ulaşabiliriz. Aynı hedef için tek ekip olarak gayret sarf ederiz. İnsanı merkezde tutar, yeni yeteneklerin gelişmesi için gerekli zemini oluştururuz.

Toplum için hedeflediğimiz mutluluğu çalışanlarımız için de istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize bu ilkeleri benimseyen çalışanlarımızla birlikte ulaşmayı istiyoruz. Tüketicilerimizi memnun etmek için çalışma arkadaşlarımızın mutluluklarını ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızın sendikal haklarını kullanmalarını önemsiyoruz. Bu yüzden 2016 yılında sendikalaşma oranımızı %100’e çıkarmayı başardık. Fabrika çalışanlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili görüşleri bizim için çok önemli. Endüstriyel İlişkiler Kurullarımız fabrika idarecileri, insan kaynakları, sendika temsilcileri ve işçilerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Kurullarımızda; verimlilik, iş güvenliği, amirle ilişkiler ve konfor konularını konuşuyoruz.

Değişen küresel trendlere uyum sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak üzere insan kaynağına sürekli yatırım yapıyor ve çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Yetenek gelişimini destekleyen uygulamalarla çalışanların yetkinliklerini artırıyor ve yeni yetenekleri ekibimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli hissettikleri, insan haklarına saygılı, fırsat eşitliği ve çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamı sunuyoruz. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alıyoruz.

 • 1
  Kayıp yetenek (regretted loss) oranını %3’ün altında tutmak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 2
  Standart sürdürülebilirlik eğitimlerinin tüm çalışanlar tarafından alınmasını sağlamak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 3
  Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 4
  Çalışanlardan akıl küpü öneri sistemine sürdürülebilirlik başlığı altında her yıl en az 500 öneri verilmesi

  HEDEFE ULAŞILDI

 • 5
  Çalışan bağlılığını %65-100 aralığında tutmak

  HEDEFE ULAŞILDI

 • 6
  Çalışan devir oranını %12 seviyesine düşürmek

  HEDEFE ULAŞILDI

Sürdürülebilirlik

1944’ten bu yana farklı kategorilerde gıda ürünlerini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. İşimizi yaparken çiftçimizden aldığımız en iyi mahsulü işleyerek, yine en iyi, en kaliteli ve en lezzetli haliyle tüketicilerimize sunuyoruz.
Sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere yaşanabilir ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülker’in kuruluşunun 80. yılı olan 2024’e kadar “sıfır karbon salımıyla büyüme”yi hedefliyoruz.

 • HEDEF AŞILDI
 • HEDEFE ULAŞILDI
 • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
 • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR