DEĞER ZİNCİRİ

DEĞER ZİNCİRİ

Faaliyet gösterdiğimiz sektördeki en iyi uygulamaları yakından takip eder, her zaman daha iyisini yapmayı hedefleriz. Değer zincirindeki tüm paydaşların temel gereksinimlerini karşılamalarına destek olur, özellikle çiftçiler ve üreticilerle birlikte yol alırız. İş yapış şekillerimizi, şirket değerleriyle sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak oluştururuz.  

Sürdürülebilirlik hedefimiz değer zincirimizin bütününü kapsar. Bu yüzden sürdürülebilirliği ham madde tedarikimizden atıklarımızın geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü içinde ele alıyoruz. Ayrıca, bu süreçte her paydaşımız için de fayda oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik yolunda sektör için dönüştürücü güç olduğumuzun farkındayız ve sektörün dönüşümü için tedarikçilerimizin de gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Sistematik denetimlerle tedarikçilerimizin belirlediğimiz kriterlere uygun davranmasını teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilir ham madde tedariki işimizin devamlılığı için büyük öneme sahip olduğundan, ana ham maddelerimizden biri olan buğdayın yaklaşık %80’ini iç pazardan tedarik ediyoruz.

Yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek için 2007 yılında Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle omuz omuza verdik.  

Uzun çalışmalar sonunda ortaya çıkan Aliağa Bisküvilik Buğdayı’yla aslında tarım sektörüne yerli, milli, kuraklık, hastalık ve iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli, kaliteli ve Türkiye’de ilk olan bir buğday türü kazandırdık.

Yurt dışından tedarik ettiğimiz ve üretimdeki temel ham maddelerden olan kakaoyu sorumlu şekilde tedarik ediyoruz. Küçük ölçekli çiftçileri destekleyen ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgilendiren Dünya Kakao Vakfı’na 2012 yılından bu yana üyeyiz. Dünya çapında büyük üreticilerle birlikte yer aldığımız Vakıf’ta kakao çiftçilerinin güçlenmesine ve sürdürülebilir kakao tarımına destek oluyoruz.

  • 1
    Lojistik kaynaklı karbon salımını %20 azaltmak

    HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

Sürdürülebilirlik

1944’ten bu yana farklı kategorilerde gıda ürünlerini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. İşimizi yaparken çiftçimizden aldığımız en iyi mahsulü işleyerek, yine en iyi, en kaliteli ve en lezzetli haliyle tüketicilerimize sunuyoruz.
Sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere yaşanabilir ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülker’in kuruluşunun 80. yılı olan 2024’e kadar “sıfır karbon salımıyla büyüme”yi hedefliyoruz.

  • HEDEF AŞILDI
  • HEDEFE ULAŞILDI
  • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
  • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR