ÇALIŞANLAR

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarımız, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin en önemli halkasını oluşturur. İşimizin farklı alanlarında olduğu gibi çalışanlarımız için de sürdürülebilir yaklaşımlar geliştiririz. Biliyoruz ki, her bir çalışanımızın ortak çabasıyla başarıya ulaşabiliriz. Aynı hedef için tek ekip olarak gayret sarf ederiz. İnsanı merkezde tutar, yeni yeteneklerin gelişmesi için gerekli zemini oluştururuz.

Toplum için hedeflediğimiz mutluluğu çalışanlarımız için de istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize bu ilkeleri benimseyen çalışanlarımızla birlikte ulaşmayı istiyoruz. Tüketicilerimizi memnun etmek için çalışma arkadaşlarımızın mutluluklarını ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz.

Çalışanlarımızın sendikal haklarını kullanmalarını önemsiyoruz. Bu yüzden 2016 yılında sendikalaşma oranımızı %100’e çıkarmayı başardık. Fabrika çalışanlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili görüşleri bizim için çok önemli. Endüstriyel İlişkiler Kurullarımız fabrika idarecileri, insan kaynakları, sendika temsilcileri ve işçilerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Kurullarımızda; verimlilik, iş güvenliği, amirle ilişkiler ve konfor konularını konuşuyoruz.

Değişen küresel trendlere uyum sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak üzere insan kaynağına sürekli yatırım yapıyor ve çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Yetenek gelişimini destekleyen uygulamalarla çalışanların yetkinliklerini artırıyor ve yeni yetenekleri ekibimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli hissettikleri, insan haklarına saygılı, fırsat eşitliği ve çeşitliliği destekleyen bir çalışma ortamı sunuyoruz. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alıyoruz.

 • 1
  Kayıp yetenek (regretted loss) oranını %3’ün altında tutmak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 2
  Standart sürdürülebilirlik eğitimlerinin tüm çalışanlar tarafından alınmasını sağlamak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 3
  Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak

  HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

 • 4
  Çalışanlardan akıl küpü öneri sistemine sürdürülebilirlik başlığı altında her yıl en az 500 öneri verilmesi

  HEDEFE ULAŞILDI

 • 5
  Çalışan bağlılığını %65-100 aralığında tutmak

  HEDEFE ULAŞILDI

 • 6
  Çalışan devir oranını %12 seviyesine düşürmek

  HEDEFE ULAŞILDI

Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve İlkeler

Kurulduğumuz günden bu yana mutlu et, mutlu ol anlayışıyla sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm değer zincirimizde paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, Inovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık altında topluyoruz.

Bu yolculukta 2024 yılı için belirlediğimiz hedefler ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi, küresel trendleri yakından izliyor, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz.

 • HEDEF AŞILDI
 • HEDEFE ULAŞILDI
 • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
 • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR