DEĞER ZİNCİRİ

DEĞER ZİNCİRİ

Faaliyet gösterdiğimiz sektördeki en iyi uygulamaları yakından takip eder, her zaman daha iyisini yapmayı hedefleriz. Değer zincirindeki tüm paydaşların temel gereksinimlerini karşılamalarına destek olur, özellikle çiftçiler ve üreticilerle birlikte yol alırız. İş yapış şekillerimizi, şirket değerleriyle sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak oluştururuz.  

Sürdürülebilirlik hedefimiz değer zincirimizin bütününü kapsar. Bu yüzden sürdürülebilirliği ham madde tedarikimizden atıklarımızın geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü içinde ele alıyoruz. Ayrıca, bu süreçte her paydaşımız için de fayda oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik yolunda sektör için dönüştürücü güç olduğumuzun farkındayız ve sektörün dönüşümü için tedarikçilerimizin de gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Sistematik denetimlerle tedarikçilerimizin belirlediğimiz kriterlere uygun davranmasını teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilir ham madde tedariki işimizin devamlılığı için büyük öneme sahip olduğundan, ana ham maddelerimizden biri olan buğdayın yaklaşık %80’ini iç pazardan tedarik ediyoruz.

Yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek için 2007 yılında Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle omuz omuza verdik.  

Uzun çalışmalar sonunda ortaya çıkan Aliağa Bisküvilik Buğdayı’yla aslında tarım sektörüne yerli, milli, kuraklık, hastalık ve iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli, kaliteli ve Türkiye’de ilk olan bir buğday türü kazandırdık.

Yurt dışından tedarik ettiğimiz ve üretimdeki temel ham maddelerden olan kakaoyu sorumlu şekilde tedarik ediyoruz. Küçük ölçekli çiftçileri destekleyen ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgilendiren Dünya Kakao Vakfı’na 2012 yılından bu yana üyeyiz. Dünya çapında büyük üreticilerle birlikte yer aldığımız Vakıf’ta kakao çiftçilerinin güçlenmesine ve sürdürülebilir kakao tarımına destek oluyoruz.

  • 1
    Lojistik kaynaklı karbon salımını %20 azaltmak

    HEDEFE UYGUN İLERLİYOR

Sürdürülebilirlik Yaklaşım ve İlkeler

Kurulduğumuz günden bu yana mutlu et, mutlu ol anlayışıyla sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Tüm değer zincirimizde paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek için çalışıyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları Çevre, Değer Zinciri, Çalışanlar, Inovasyon, Toplumsal Sorumluluk ve Liderlik olmak üzere altı başlık altında topluyoruz.

Bu yolculukta 2024 yılı için belirlediğimiz hedefler ve altı alanda geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi referans alıyoruz. Ulusal ve uluslararası gündemi, küresel trendleri yakından izliyor, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak tüm şirket ve çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz.

  • HEDEF AŞILDI
  • HEDEFE ULAŞILDI
  • HEDEFE UYGUN İLERLİYOR
  • HEDEFİN UZAĞINDA İLERLİYOR